Hva skjer når barna ikke har kontakt med barnefar?

Publisert: 09.06.2023

Min eksmann og vår sønn har ikke hatt kontakt de 10 siste årene, selv om de bor ganske nært hverandre. Hva skjer når min eksmann dør? Vår sønn er ikke interessert i å arrangere og betale for begravelse.

Svar:

Sønnen din vil ikke være ansvarlig for noe praktisk eller økonomisk rundt begravelse for faren sin, om de ikke har kontakt eller noen relasjon ved dødsfallet.

Gravferdsloven plasserer ansvaret for gravferder hos kommunen, der avdøde ikke har noen som sørger for gravferden:

«Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.»

Dersom faren har verdier når han faller fra, vil de bli benyttet til å betale for kostnader med begravelse. Dette vil da bli trukket fra, før eventuell arv til sønnen din vil bli utdelt fra dødsboet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: