Hvem rydder opp i avdøde leietagers eiendeler?

Publisert: 21.06.2024
Emneord:

Vi leide ut til en tidligere rusmisbruker som døde grunnet somatiske belastninger. Han fikk oppfølging fra kommunen og sykehus. Han har en far som også ruser seg, en fosterfamilie, ingen barn, men noen venner. Politiet fulgte opp saken da han døde i leiligheten. Hvordan skal vi på en god måte få tømt leiligheten, sørget for ryddige i eiendeler/arv (noen klær og en brukt TV) når kommunen ikke viser interesse eller ansvar? Det vil vel bli oppnevnt en jurist som bobestyrer?

Svar:

Dette er saker som dessverre ofte viser seg at ingen tar ansvar for. Bostyrer vil trolig ikke oppnevnes av retten, da det er for lite midler til det. Far er arving, men ikke forpliktet til å overta boet til privat skifte. Det kan være en mulighet at du kan få fullmakt av tingretten til å disponere uten skifteattest. Det kan man få der den avdødes eiendeler er av lite verdi, jf. lov om arv og skifte § 95.

"Hvis den avdødes brutto eiendeler etter at begravelsesutgiftene er dekket, må antas å være av liten verdi, kan retten gi en person som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått den avdøde nær, fullmakt til å disponere over den avdødes eiendeler. Denne personen er ansvarlig for at den avdødes og boets forpliktelser blir dekket innenfor rammen av eiendelene som er overlatt til ham eller henne."

Anbefaler deg å prøve dette.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: