Hvor lang tid bruker lagmannsretten på en anke?

Publisert: 13.02.2023

Hvor lang tid bruker lagmannsretten på en anke fra tingretten?

Svar:

Hvor lang tid det tar før lagmannsretten får behandlet en anke kommer både an på sakstypen, om det er en prioritert eller uprioritert sak, og hvilken lagmannsrett det gjelder. Saksbehandlingstidene har den siste tiden gått noe ned i lagmannsretten, men det kan tidvis være lenge å vente på å få særlig sivile saker behandlet.

Hvis du lurer på saksbehandlingstiden i en konkret sak går det an å kontakte den aktuelle lagmannsretten, så vil de kunne gi deg et anslag på hvor lang saksbehandlingstiden blir i din sak.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: