Hvordan fordele kostnader som forsikringspremie og kommunale avgifter?

Publisert: 07.05.2024
Emneord:

Hvordan fordele kostnader som forsikringspremie, kommunale avgifter på leilighet og hytte, og reparasjon og service på bil når eierbrøk er 84/16? Vi deler forbruk forøvrig 50/50.

Svar:

Dette kan dere fritt avtale dere i mellom. Hvis ikke dette avtales så følger det av sameieloven § 9 at "Eigedomsskattar, avgifter, trygdekostnader og liknande faste eller naudsynlege utgifter på tingen ber sameigarane seg imellom etter som dei har part til. Det same gjeld andre vanlege utgifter og ytingar så langt alle eigarane kan få etter måten like stort gagn av dei."

Det vil si at den av dere som eier 84 i utgangspunktet skal dekke 84 % og den som eier skal dekke 16 % av slike kostnader.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: