Hvordan frasier man seg mannens hus

Publisert: 28.04.2023

Jeg lurer på hvordan jeg kan fraskriver seg hus til mannen min, jeg vil ikke stå som eier på huset.

Svar:

Det gjøres ved at hjemmel overføres til ham (se kartverket.no om overføring av eiendom mellom ektefeller), og at det opprettes ektepakt - hvis det er meningen at det skal være en gave. Husk å også gjøre endringer i forhold til ansvaret for eventuell tilhørende gjeld, dersom det er aktuelt. Ektepakten må tinglyses, hvis man ønsker at den skal ha rettsvern ovenfor kreditorer. Viser til ekteskapsloven kapittel 10 og 11, se lovdata.no

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: