Hvordan påvirker lån arven?

Publisert: 22.09.2022
Emneord:

Min ekssamboer er død og etterlater seg 2 mindreårige arvinger. Han har nylig gått inn som medlånetaker på en bolig han ikke bor i med pant i en hytte og hvor en "utenforstående" står som eier. Hvordan påvirker dette barnas arv?

Svar:

Her må man skille mellom gjeldsansvaret utad - typisk ovenfor banken, og gjeldsansvaret innad - altså mellom de to lånetakerne. Man må altså finne ut hva som var avtalen mellom de to lånetakerne. Det kan være ulike grunner til at kun en av dem står som eier utad på boligen. Hva er de reelle eierforhold? Var han medlånetaker kun for sikkerhet ovenfor banken for eier, eller var han medlånetaker, men også eier? Dette må altså undersøkes nærmere. Men merk at banken/kreditor kan forfølge medlånetaker uavhengig av intern avtale, så dette bør avklares før man tar på seg ansvaret for dødsboet.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: