Hvordan skal vi fordele gjeld og eiendeler ved skilsmisse?

Publisert: 29.12.2023

Jeg var gift med en kvinne som hadde studielån, boliglån og billån. Hun hadde disse lånene før vi giftet oss. Vi skilles etter at jeg har kjøpt min egen leilighet som er betalt selv. Bør jeg dele hennes lån, gjeld og leiligheten min? Hun sier at vi har en separert økonomi slik at vi ikke påvirker hverandre, Hvordan vet jeg om vi har en felles økonomi eller separert økonomi?

Svar:

Aller først: det er avtalefrihet ved økonomiske oppgjør etter endt ekteskap, så man har lov til å avtale det man måtte ønske, det man syns er mest rimelig og rettferdig. Men man bør alltid vite hva man skriver under på, og mulige konsekvenser av det.

Hvis dere har opprettet ektepakt med fullt særeie, har dere separat økonomi.

Ellers er hovedregelen at verdier som er skapt under ekteskapet, inngår i delingen, - men verdier man hadde da ekteskapet ble inngått, eller man har mottatt i arv eller gave under ekteskapet, kan man kreve skjevdelt, dersom verdi fortsatt er igjen ved skjæringstidspunktet (faktisk samlivsbrudd, eller datoen søknad om separasjon ble mottatt hos Statsforvalteren) og forutsatt at man kan "følge" verdiene, at de kan dokumenteres.

Kort oppsummert skal antagelig din leilighet (og evt. boliglån) inn i regnestykket, hvis den er kjøpt for lønnsinntekt, - men jeg antar at hun også har/hadde en bil og en bolig som de nevnte lånene var knyttet til, hvorav hele eller deler av de verdiene også skal hensyntas, avhengig av hvor stor andel som var lånefinansiert da dere giftet dere, og hvor mye som er nedbetalt under ekteskapet, og med hvilke midler i så fall. Beløp dere evt. hadde innestående på konto/sparekonto skal også hensyntas, osv. Hver ektefelle er ansvarlig for gjeld som er tatt opp i eget navn, men felles gjeld og egen gjeld kan påvirke hvor mye hver av dere har rett til å sitte igjen med, av verdier. Dette kan være komplisert, og det er vanligvis nødvendig å innhente dokumentasjon der konkrete tall fremgår. Man kan f.eks. be Skatteetaten om innsyn i den andre ektefellens skattemelding og ligning for årene ekteskapet har vart, jf. ekteskapsloven § 39.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: