Innbrudd i nødbolig

Publisert: 11.10.2023
Emneord:

Jeg ble tilbudt en nødbolig gjennom NAV. Etter bare noen dager hadde jeg innbrudd, hvor både pc og mobil forsvant. NAV sier de ikke kan gjøre noe med dette, da de ikke holder innboforsikring i sine nødboliger. Dette må da være galt? Skal jeg ikke få dekket noe av tapet mitt?

Svar:

"Nødbolig" er ikke et begrep som benyttes i lovreguleringer, det er derfor litt vanskelig å vite nøyaktig hva slags bolig du er tilbudt. Dersom dette er et midlertidig botilud ihht. sosialtjenesteloven så er det kun selve botilbudet NAV er ansvarlig for. På tilsvarende måte som om du oppholder deg på hotell eller leier bolig vil du dermed selv være ansvarlig for at dine verdier er sikret.

En annen ting er at botilbudet skal være forsvarlig. Dersom NAV kan lastes for at dine verdier er blitt stjålet, f.eks. fordi botilbudet ikke er forsvarlig, så kan NAV bli erstatningspliktige etter ordinære erstatningsregler. Videre kan du søke om økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har andre måter å gjenskaffe dine verdier.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: