Jeg ønsker at samboer flytter ut, og kjøpe hennes del av boligen.

Publisert: 21.05.2024

Har felles hus og barn med samboer over lenger tid. Jeg ønsker at samboer flytter ut, og at jeg kjøper hennes del. Samboer ønsker ikke å gjøre noe med saken og vil bli boende. Hvordan går man frem når samboer ikke vil flytte?

Svar:

Jeg antar at dere ikke har opprettet noe samboeravtale, siden det ikke er nevnt.

Felles mekling hos advokat (advokatmekler) kan være aktuelt å forsøke, eller offentlig skifte hos tingretten (samboere må være enige om at det begjæres offentlig skifte, og det må begjæres innen to år etter samlivsbruddet). For mer info, se f.eks: https://www.domstol.no/no/sivil-sak/familie-og-barn/skifte-ved-samlivsbrudd/#header-2

Husstandsfellesskapsloven § 3 kan også være aktuell, hvis det foreligger "sterke grunner" for at den ene skal overta boligen.

Begjæring om tvangsoppløsning av sameiet kan være aktuelt, dersom det er umulig å få til en annen minnelig løsning. Sameieloven § 15 regulerer dette.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: