Jeg står midt i et samlivsbrudd, venter på mekling for å kunne ta ut separasjon. Siden vi er gift så er det vel felleseie?

Publisert: 07.05.2024

Jeg står midt i et samlivsbrudd, venter på mekling for å kunne ta ut separasjon. Vi har to barn, og jeg bor i huset (eier det fra før ekteskap). Siden vi er gift så er det vel felleseie, samme med bilen? Hun betaler ikke/dekker faste utgifter etc. Kan jeg dermed nekte henne bruk/adgang? Hun har flyttet ut av huset, men har vært i huset når jeg ikke er tilstede og hentet inventar (ikke personlige ting).

Svar:

Det høres ut som du har et skjevdelingskrav, relatert til hele huset eller en andel av det (dersom boligen var delvis lånefinansiert da ekteskapet ble inngått), forutsatt at verdi fortsatt var i behold ved skjæringstidspunktet, og at kravet kan bevises ved uenighet.

Dersom du eier boligen, eller dere er enige om at du skal bli boende der, er det naturlig at hun ikke har tilgang (utover det hun evt. har som eier/deleier ved et vanlig husleieforhold).

Dersom hun eier en andel av boligen, kan hun kreve husleie for din bruk av hennes andel, frem til dere kommer til enighet om fordelingen/boligen, - men husleiekrav gjelder fra det blir fremsatt, og hun er ansvarlig for å fortsatt betjene sin andel av eierkostnadene. Ofte går dette tilnærmet opp-i-opp, ved at den som blir boende dekker alle utgifter (også eierkostnader), - så gjør man heller en endelig beregning som del av skifteoppgjøret (under pro&contra).

Fordeling av innbo/løsøre bør skje i fellesskap, etter nærmere avtale.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: