Kan arbeidsgiver foreta endringer i trunusen?

Publisert: 02.11.2023
Emneord:

Min arbeidplass har foretatt endringer i turnusen samtidig som jeg har vært i mammaperm. Tidligere jobbet jeg en uke sent og en uke tidlig. Etter endringene er turnusen blitt som nattevakt med jobb i 7 dager, så fri i 7 dager. Jeg har hatt produksjonsvakt, men i kontrakt står det servicemedarbeider. Et det lovlig å nekte gi tilbake opprinnelig turnus og påtvinge til annen turnus og andre oppgaver?

Svar:

Det som er avtalt i arbeidsavtalen kan ikke en av partene endre på uten enighet med den andre. Likevel har arbeidsgiver en styringsrett som gir arbeidsgiver anledning til å utnytte den ansattes arbeidskraft på en for bedriften hensiktsmessig måte. Men dette må ligge innenfor arbeidsavtalen. Avgjørende i ditt tilfelle er om denne endringen ligger innenfor eller utenfor din arbeidsavtale når en hensyntar arbeidsgivers styringsrett. Arbeidstiden er en viktig faktor i en arbeidsavtale. Nattevakter kan ikke pålegges ansatte om dette ikke er avtalt i arbeidsavtalen. Det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: