Kan jeg kreve at den andre flytter ut av boligen jeg leier ved samlivbrudd?

Publisert: 31.05.2024

Jeg ønsker å avslutte ekteskapet. Leiekontrakten for leiligheten vi bor i er i mitt navn og det er jeg som betaler for leien og faste utgifter. Dette er fordi jeg har størst inntekt, men den andre betaler for mat. Jeg ønsker at hen skal flytte ut av leiligheten raskest mulig. Den andre har en sønn på 10 år. Kan jeg kreve at den andre flytter ut raskest mulig eller er det noe begrensinger her?

Svar:

Den som står oppført som leietaker på husleiekontrakten, kan kreve at den andre flytter, ved samlivsbrudd. Hen kan imidlertid kreve bruksrett jf. ekteskapsloven § 67 bokstav d, og det skal i så fall legges vekt på ektefellenes og barnas behov.

Ifm. flytting, bør hen få noe tid til å områ seg, og finne noe annet, - av hensyn til barnet.

Dersom du skulle ønske å flytte ut selv, og dere blir enige om at hen skal bli boende, - har hen rett til å tre inn i din leieavtale jf. husleieloven § 8-3, ovenfor utleier. Husk i så fall å rydde opp i ansvaret for depositum/garanti også.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: