Kan jeg ta ut lønn og overskudd i eget firma når jeg er trygdet?

Publisert: 10.10.2023

Jeg har "kranglet" meg til å opprettholde 20-30 % arbeidskapasitet. Jeg har eget firma og kan derfor fordele min tid og kapasitet over 24 timer. NAV mener at jeg skal være 100% trygdet, men jeg ønsker ikke det. Går på AAP nå, det er søk uførestønad for manglende arbeidsevne. Kan jeg ta ut maksimal lønn og overskudd i firma dersom det blir en mulighet? Jeg jobber mest med å administrere jobber til andre i samme situasjon.

Svar:

Du kan ta ut lønn ihht. beregnet grense for dette hos NAV. Du kan også bygge opp verdier i form av overskudd i firmaet som kan tas ut som utbytte. Men; det du tar ut som utbytte kan ikke være basert på din arbeidsinnsats i firmaet. Dvs. du må, ovenfor NAV kunne dokumentere/bevise at du faktisk ikke jobber mer enn de 20-30 % du kan jobbe.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: