Kan namsmannen halvere barnetillegget?

Publisert: 31.01.2022
Emneord:

Jeg er en alenefar (ikke samboer) i egen husstand, med 50% samværsfordeling mellom barnemor og meg. Min økonomi har dessverre havarert, slik at jeg nå får store trekk fra namsmannen. Etter loven er det noen minimumssatser som namsmannen skal forholde seg til, men spørsmålet er om de gjør det? *Her er følgende satser som NAV har satt med minimum:

- Livsopphold som enslig ved gjeldsinnkrevning: kr 9232,- pr måned - Barn i husstand fra alder 11-18 År kr 4948,- pr måned

Spørsmålet mitt er om de har lov til å halvere barnetillegget?

Svar:

Namsmannen kan ikke foreta trekk, som gjør at du ikke beholder livsoppholdssats. Disse ligger her: https://www.regjeringen.no/no/tema/forbruker/gjeldsordning/livsoppholdssatser/id691824/. Merk at boutgifter ikke er omfattet, da disse er individuelle. Andre særlige kostnader (høye medisinske utgifter m.v.) kan også komme til fratrekk. Dersom trekket overstiger satsene + andre faktiske kostnader, bør du klage på trekket.

Del denne artikkelen: