Kan uføreforsikring og aksjer holdes utenfor deling ved skilsmisse?

Publisert: 25.03.2024

Et familiemedlem ble 100% ufør etter kreftbehandling. Hun fikk da utbetalt en forholdsvis stor uføreforsikring på rundt 400.000 kroner. Blir denne forsikringen medregnet som aktiva ved en eventuelt skilsmisse? Hun har også fått noen aksjer i familiebedriften som gir et utbytte hvert år. ca 150 000,- Skal dette deles?

Svar:

Ekteskapsloven § 61 bokstav d regulerer forsikringsutbetalinger. En ektefelle kan holde utenfor delingen:

"Den beholdne verdien av erstatning, trygd eller forsikring som dekker tap i fremtidig erverv og utgifter som en personskade antas å påføre skadelidte i fremtiden, samt den beholdne verdien av ménerstatning, yrkesskadeerstatning og oppreisning. Utbetaling fra arbeidsgiveren i forbindelse med oppsigelse eller førtidspensjonering kan holdes utenfor på samme vilkår. Skyldes det den andre ektefellens innsats at ytelsene ikke er forbrukt, skal det beløpet som kan holdes utenfor delingen, settes ned i den utstrekning det er rimelig på grunn av verdien av den andre ektefellens innsats."

Når det gjelder utbytte av aksjer som er mottatt i gave fra andre ektefellen, kan antagelig verdien kreves holdt utenfor delingen, som avkastning av skjevdelingsmidler (aksjer), - dersom ekteskapslovens vilkår for skjevdeling er oppfylt ved skjæringstidspunktet. Dette er imidlertid komplekst, og særlig når det gjelder næringsvirksomhet.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: