Klage på karakter etter ADHD-diagnose

Publisert: 08.06.2022

Jeg har fått avgangskarakterer, men jeg skal snart sjekkes for adhd (add). Og hvis jeg får påvist, kan jeg klage på karakteren da siden jeg ikke har fått noe spesielt tilpasset opplæring?

Svar:

Selv om du skulle få påvist adhd/add, vil det antakelig være vanskelig å nå frem med at karakteren er satt feil. En utredning vil også ta noe tid, og det er frister for å klage på karakteren.

Min anbefaling til deg er å legge en plan for veien videre. Når du har fått riktig medisinering kan du feks vurdere å ta opp igjen noen fag.

Del denne artikkelen: