Klage på NAV-sak

Publisert: 09.08.2022

Egentlig vil jeg be om råd i en klagesak. Jeg klaget på et NAV-vedtak i november. NAV sendte ut nytt vedtak i desember med ny dato men med samme innhold. Jeg klaget det også. NAV har kun svart på dette i brev. Jeg er en EØS-borger, saken min er en internasjonal pensjonssak. NAV tillater meg ikke å benytte meg av klageretten. Nav sender ikke saken videre til overordnet myndighet. Hva kan jeg gjøre eller hvem kan jeg kontakte om saken?

Svar:

Du kan skrive til Trygderetten for å få opprettet sak som vurderes der.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: