Krav på regress som realkausjonist?

Publisert: 01.07.2024
Emneord:

Mine foreldre er skilt, min far har boligkreditt på huset og min mor står som realkausjonist for hele lånet. Lånet er ikke nedbetalt og derfor vil min mor måtte betale ned boligkredittlånet til banken. Har hun rett til regress overfor min far da? Vil hun få den retten etter at hun har betalt ned hele kausjonen eller vil det påbegynne med en gang fra første krone er betalt?

Svar:

Hvorvidt man har krav på regress kommer an på hva som er avtalt mellom partene, men normalt sett vil man ha det. Du skriver ikke noe om hvem som har beholdt eiendommen/om det er gjennomført skifteoppgjør e.l. Det er derfor litt vanskelig å svare mer konkret i ditt tilfelle. Hvis det ikke er avtalt noe mellom partene/ det ikke er gjennomført noe skifteoppgjør vil jeg anbefale at din mor kontakter advokat for en mer konkret vurdering.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: