Kreve regress for nedbetaling av felles boliglån

Publisert: 31.05.2024

Kan den ektefellen som betaler ned mer enn sin halvpart av boliglånet som ektefellene begge står ansvarlig for utad, krever regress fra den andre ektefellen? Midlene som er brukt til å betale ned på lånet uansett er felleseie som skal deles likt ved et skifteoppgjør.

Svar:

Det kommer nok an på situasjonen og mulige andre faktorer. Hvis den ene ektefellen ikke bidrar til felles hushold, men for eksempel bruker hele inntekten sin til unødvendig høyt forbruk i stedet, kan det være grunn til å be om at de økonomiske prioriteringene endres, slik at man i større grad bidrar likt til fellesskapet, eller bidrar bedre etter evne. Dersom den andres inntekt heller går til å skape andre verdier som uansett inngår i delingsgrunnlaget, for eksempel nedbetaling av hytte eller utleiebolig, har det ikke nødvendigvis noe å si for totalen.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: