Leietaker må flytte ut fra ubeboelig bolig

Publisert: 26.04.2022

Jeg må flytte ut, fordi leiligheten er ikke godkjent for utleie. Huseieren vil ikke rette opp i dette. Jeg har en avtale på ubestemt tid. Må jeg si opp eller kan jeg bare flytte når jeg finner et nytt sted å bo? Gjelder leiekontrakten, hvis leiligheten ikke er godkjent? Hvorfor kunne jeg bo så mange år i en ulovlig leilighet uten at kommunen ikke reagerte før nå? Hvorfor krever ikke kommunen opphør av den ulovlige bruken? Hvorfor sjekker man ikke de aktuelle forholdene?

Svar:

Jeg kan ikke gi deg svar på samtlige av disse spørsmål. Men det jeg kan si er at det er naturligvis huseier sitt ansvar å sørge for at leiligheten er lovlig utleid. Du skriver at du må flytte ut, på grunn av manglende godkjenning og at huseier ikke er interessert i å utbedre.

Jeg antar derav at det foreligger en oppsigelse fra utleier i bunn her.

Når en leilighet har en mangel, som her ved leiligheten ikke er godkjent for utleie, så innebærer dette vanligvis at du som leietaker har krav på å få leiligheten utbedret. Forutsatt at leiligheten faktisk lar seg utbedre, så tenker jeg at dette ikke er en grunn for utleier til å si opp leieforholdet. Om du derav har interesse av å bo der samt at leiligheten lar seg utbedre, så vil jeg foreslå at du bestrider oppsigelsen så snart som mulig.

Om det derimot ikke er mulig å utbedre så må man forholde seg til oppsigelsen. Det er mulig du kan ha krav på erstatning for flyttekostnader med mere for dette da man må kunne forvente at dette er forhold som ligger under utleiers kontrollansvar.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: