Må ektefelle betale saksomkostninger?

Publisert: 02.05.2022

Min ektefelle vurderer å gå til søksmål mot et firma. Dersom det skjer og min ektefelle taper saken, vil jeg også være ansvarlig for å betale evt saksomkostninger som dette firmaet måtte bli tilkjent?

Svar:

Dersom det er slik at din ektefelle alene er part i saken som saksøker, er det kun din ektefelle som blir dømt til å dekke sakskostnadene som motparten blir tilkjent. Ektefeller har en gjensidig underholdsplikt, men jeg kan ikke se at den strekker seg lengre enn å bidra med arbeid og dekke utgifter i husholdet, typisk renhold og innkjøp av husholdningsartikler og andre løpende ytelser som strøm, internett mv.

Sakskostnadene blir mer å betegne som en særgjeld som din ektefelle har ansvar for alene. Hovedregelen for ektefelles ansvar for gjeld, er at den ene ektefellen ikke kan stifte gjeld med virkning for den andre.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: