Må inntekter fra bolig føres på ligningen min?

Publisert: 02.10.2023
Emneord:

Vi er samboere hvor den ene eier en annen bolig som leies ut. Kan vi få inntektene fra boligen bort fra min selvangivelse? F.eks ved utleie til samboer og så videre framleie? Eller om vi gifter oss? Bolig og gjeld skal fortsatt være i mitt eie alene, men det er ønskelig at samboer tar seg av alt med utleie, inntekter, rettigheter, plikter og evt fradrag. Er dette overhode mulig?

Svar:

Inntektene fra boligen er skattbar inntekt som må føres opp på ligningen til den som mottar inntekten. Dette skal ikke føres opp på ligningen til samboer/ektefelle. Når det gjelder ansvaret for leiligheten så endrer ikke dette seg om dere gifter dere. Ansvaret vil uansett ligge på den sin eier leiligheten. Men, når det gjelder eierforhold ved en eventuell skilsmisse så må dette eventuelt avtales ved at det avtales helt eller delvis særeie. Dette må gjøres i en ektepakt og jeg anbefaler dere å bestille en time hos en advokat for mer konkret veiledning om dette.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: