Må jeg betale parkeringsboten?

Publisert: 10.05.2024
Emneord:

Jeg sto parkert på anvist plass for de som trener på EVO treningssenter mens jeg var inne og trente. Glemte å registrere parkering på iPad inne og fikk som følge av det parkeringsbot. Jeg klagde med henvisning til dokumentasjon på at jeg har gyldig abonnement på treningssenteret og med dokumentasjon på inn/ut-sjekk i tidsrommet jeg fikk bot. Denne klagen ble avvist. Må jeg betale boten selv om jeg kan dokumentere at jeg ikke stod parkert ulovlig?

Svar:

Reglement for parkering er et privatrettslig forhold. Hva som kreves kommer derfor an på vilkårene på den aktuelle plassen. I ditt tilfelle høres det ut som det er et krav at parkeringen registreres på senteret ved ankomst, hvis dette ikke er gjort er det trolig lite å gjøre med dette siden du da i praksis har brutt vilkårene for å kunne parkere gratis.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: