Må ledelsen opprette en ny stilling i butikk?

Publisert: 05.01.2022
Emneord:

Jeg fikk e-post fra ledelsen i tidlig desember, om at vi skulle tenke over følgende: «Kunne du fortsatt tenke deg å fortsette på reiselaget? Hvis ikke, kunne en butikkjobb på **% stilling være et alternativ for reiselaget?» Jeg ønsket å få butikkjobb istedenfor, på grunn av alt for mye reise. Nå får jeg beskjed om at de ikke har ledige stillinger i butikk. Har jeg rett på å få stilling i butikk som jeg ønsker utfra hvordan ledelsen formulerte mailen? Må de lage en ny stilling i butikk?

Svar:

For at en avtale bindende skal inngås må det fremsettes et rettslig forpliktende tilbud, som aksepteres ubetinget innen fastsatt frist. Jeg har litt lite opplysninger i saken, men vurderer formuleringen "kunne en butikkjobb på X % stilling være et alternativ for reiselaget?" med tilhørende frist for å melde fra til arbeidsgiver dersom man er interessert, som en sondering fra arbeidsgivers side som skal gi arbeidsgiver informasjon om hvilke arbeidstakere som kunne være interessert i et stillingsbytte. Etter min vurdering foreligger ikke et rettslig forpliktende tilbud om ny stilling. Du vil da ikke kunne kreve stillingsbytte, dersom arbeidsgiver ikke lenger har ledige stillinger i butikk. Det vil kunne stille seg annerledes, dersom det i e-posten fremgår f.eks at "gi tilbakemelding innen XX dersom du aksepterer tilbudet om stillingsbytte" eller liknende.

Del denne artikkelen: