Må man signere iPad-avtale med skolen?

Publisert: 13.01.2023

Er jeg nød til å signere iPad-avtale på skole? Dokument opplever jeg ble formulert svært til min/vår ugunst og gjør oss hovedansvarlig for noe vi ikke eier. Barnets skole har vel et ansvar for skolens egen eiendom, mens jeg har det ansvaret for eiendommen som barna mine tar med til skolen. Ingen av mine forsikringer vil dekke skaden på gjenstander jeg ikke eier. Hvis barna ikke får med iPaden hjem, må da skolen tilrettelegge for at de kan gjøre lekser på annen måte, eller legger ansvar på meg?

Svar:

Dette må du ta opp med den aktuelle kommunen og skolen som har utarbeidet avtalen og hva som er alternativet vedr.lekser.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: