Stephan Didrich Eid

Advokat Stephan Didrich Eid

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1989

Erfaren advokat med bakgrunn fra domstolene(dommerfullmektig), skatteetaten(Skattedirektoratet og Bærum ligningskontor som kontorsjef) samt privat advokatvirksomhet i over 30 år som advokatfullmektig og selvstendig partner siden 1991. Har arbeidet som bostyrer for Oslo byfogdembete siden 1991 i konkurs- og tvangsoppløsningsboer.
Arbeider mye med prosedyre for domstolene, herunder mekling og forhandlinger for privatpersoner, mindre næringsdrivende samt organisasjonslivet.

Roald Marcelius Engeness

Advokat Roald M. Engeness

Jeg er opptatt av å holde meg faglig a jour. I denne forbindelse har jeg bl. a. stor nytte av at jeg gjennom mange år har vært og er sensor i arbeidsrett og sjørett ved Universitetet i Oslo. Dette er fag som jeg også deltar på kurs i, også som foreleser.

Hans Martin Bjørge

Dæhli Bull & Co advokatfirma DA

Har lang erfaring i styrearbeid. Har vært faglig leder i eiendomsmeglerforetak. Behersker kjøp, salg og leasing av fly. Har spesialkompetanse innen entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Innehar god kompetanse innen arbeidsrett, selskapsrett, konkurranserett, It-rett, arverett, m.v.

Jens Eirik Johnsen

Advokat Jens Eirik Johnsen

Omfattende kompetanse fra ulike offentlige etater, heri ledererfaring. Kompetanse på større kontraktsforhold, anskaffelser m.m. Prosedyreerfaring både innenfor sivilrett og strafferett.

Lars Erik Hammerdal

Momentum Advokat AS

Advokat Lars Erik Hammerdal har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2010. Han har tidligere juridisk erfaring fra Eiendomsmegler 1, NAV, Kystverket og Kriminalomsorgen. Hans spesialkompetanse ligger innenfor områdene familie- og arverett, fast eiendom, eiendomsmegling og NAV-saker. Hammerdal har i tillegg ansvar for oppfølging av personer under vergemål og har i den forbindelse god erfaring innen blant annet gjeldsforhandlinger og økonomistyring.

Olav Arnfinn Ramel Haaland

Advokatkollegiet Kindem & Co

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2006

Alminnelig advokatvirksomhet med hovedvekt på strafferett