Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Beate Vesterås

Advokat Beate Vesterås AS

Advokat Beate Vesterås bistår med rådgivning, forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre innen firmaets ulike fagfelt. Firmaet er lokalisert i Oslo men yter bistand over hele landet. Kunder og målgruppe er i hovedsak profesjonelle parter innen entreprise, bygg og anlegg, profesjonsansvar og forsikring. Firmaet bistår også privatpersoner med alminnelig advokatrådgivning innen bl.a arbeidsrett, kontraktsrett eiendomsrett og alminnelig familierett.

Bjørn Clemetsen

Skar Advokater

Bakgrunn fra Finansdepartementets skatteavdelinger, dommerfullmektigprakis og advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen, Oslo.