Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Eskild Freibu

Advokatfirma Freibu AS

Spesialkompetanse innen alkohollovgivning, serveringslovgivning og offentlig rett generelt. Både for kommuner og private personer.

Lang erfaring med undervisning på universitetsnivå i ulike forretningsjuridiske fag og sensorvirksomhet.

Svein Å. Bergset

Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

Prosedyreadvokat med mer enn 200 rettsaker for tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og voldgift.
Forsikring, entreprise og erstatning