Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Christian Schadenberg Mathiassen

Harris Advokatfirma AS

Generell foretningsjuridsik bistand til små og mellomstore bedrifter.

Bistand ved tvister internt i bedrifter og overfor kunder leverandører, det offentlige og andre. Tvisteløsning ved forhandlinger, domstolene eller voldgift.

Bistand bla innenfor kontraktsrett, kontraktsinngåelse og tvister.

Videre særlig kompetanse innen fiskeoppdrett.

John Christian Elden

Elden Advokatfirma AS

Prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett. Fast forsvarer for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Har prosedert for alle landets domstoler.

Henrik Boehlke

Advokatfirmaet Hjort DA

Jeg fører gjevnlig saker for domstolene, både i sivilrettslige tvistesaker og i straffesaker.

Ellen Ulriksen

Advokat Ellen Ulriksen AS v/ Advokatnett SA

Arbeider i stor grad med rådgivning, forhandlinger og prosedyre i og utenfor retten.

Jeg har lang og bred erfaring og bistår med juridisk bistand i ulike saker.

Min hovedkompetanse er innen familieretten, herunder saker om barn og omsorg, samlivsbrudd, arv og økonomisk oppgjør eller planlegging. Jeg bistår også i andre type saker.

Du er velkommen til å ta kontakt for en uformell prat om din sak.