Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Kristoffer Schiele

Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2016

Bred praksis med hovedvekt på sivilrettslige emner for næringsdrivende og for privatpersoner, herunder særlig:

- Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger
- Tvisteløsning og prosedyre
- Entrepriserett, boligoppføring, håndverkertjenester
- Fast eiendoms rettsforhold, grensetvister, nabotvister, husleie
- Tvangsfullbyrdelse
- Visse arbeidsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger
- Generell tingsrett

Christel Spannow

Advokat Christel Spannow

Arbeid over landegrenser
Innstasjonering til Norge og utstasjonering fra Norge

Eva Marie Johnsen

Eiendomsadvokat1 Eva M. Johnsen

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2010

Eiendomsadvokat1 har lang erfaring med saker innenfor avhending av fast eiendom og har etterhvert opparbeidet seg solid kunnskap om håndtering av slike saker overforfor forsikringsselskapene som tilbyr eierskifteforsikring. Vår erfaring tilsier at saker løses raskest der advokat kommer inn på et tidlig tidspunkt i prosessen. Vårt fokus er å redusere konfliktnivået og sikre at begge parter blir representert av en profesjonell part.

Roald Marcelius Engeness

Advokat Roald M. Engeness

Jeg er opptatt av å holde meg faglig a jour. I denne forbindelse har jeg bl. a. stor nytte av at jeg gjennom mange år har vært og er sensor i arbeidsrett og sjørett ved Universitetet i Oslo. Dette er fag som jeg også deltar på kurs i, også som foreleser.