Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Siv Elisabeth Hveberg

Advokatfirmaet Hveberg AS

Advokat Hveberg arbeider hovedsakelig med rådgivning i forretningsjuridiske forhold med særlig fokus på kommersielle tilvirkingskontrakter. Hun er sertifisert mekler av Den norske advokatforeningen, og ble i 2018 oppnevnt i felles rettsmeklingsutvalg for Borgarting lagmannsrett og 15 tingretter, deriblant Oslo tingrett. Hun ble utdannet voldgiftsdommer i 2015.

Rune Vikan

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1992

Driver utstrakt forretningsjuridisk praksis med bistand til bedrifter, også børsnoterte. Spesialkompetanse på nasjonale og internasjonale kontraktsforhold, herunder omforente kontraktsstandarder (fra Standardiseringen i Norge, TBL og utenlandske organisasjoner). Avholder bl.a. kurser i kontraktsrett og forhandlinger.