Medlemskap i folketrygden

Publisert: 27.05.2022

Vi har nettopp flyttet til Norge fra Danmark, mannen min er dansk og jobber i perioder i Danmark for offentlig dansk arbeidsgiver. Han jobber dog mest i Norge. Hvor mye har han lov å jobbe i Danmark før han mister medlemskapet i folketrygden i Norge?

Svar:

Avgjørende er hvor han bor. Bor han mer enn 185 døgn med overnattinger i Norge, er han bosatt i Norge.

§ 2-1.Personer som er bosatt i Norge
Personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden.
Som bosatt i Norge regnes den som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder. En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen.
Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har lovlig opphold i Norge.
Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes vedkommende fortsatt som bosatt her. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende skal oppholde seg eller har oppholdt seg i utlandet mer enn seks måneder pr. år i to eller flere påfølgende år.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: