Mister man utvidet barnetrygd hvis man gifter seg på nytt?

Publisert: 27.02.2024

Jeg ble skilt for en del år siden. Har bestemt meg å gifte meg på nytt, men vi er bosatt i hver vår kommune og har utvidet barnetrygd grunnet enslig forsørgerstatus (vi har begge delt fast bosted for hver våres sett med barn). Kan man fortsatt ha folkeregisterete seperate adresser etter å ha giftet oss? Tenker skoletilhørighet for barna og ikke minst at en av primærboligene blir endret til sekundærbolig? Og vil utvidet barnetrygd endres? Er det andre konsekvenser?

Svar:

Det er viktig at dere melder ifra til Nav om eventuell ekteskapsinngåelse, da det kan ha betydning for hvorvidt dere har rett til utvidet barnetrygd eller ikke. I utgangspunktet skal ektefeller ha samme folkeregistrerte adresse, men det finnes noen unntak i folkeregisterloven og tilhørende forskrift. Se mer informasjon hos folkeregisteret/Skatteetaten, om dette kan gjelde deres situasjon. Reglene om formuesskatt er eksempelvis også annerledes for ektefeller, - det samlede fribeløpets størrelse, som kan fordeles mellom ektefellene. Som ektefeller har man også en gjensidig underholdsplikt, og regler knyttet til arv og uskifte (herunder gjenlevendepensjon) er av relevans å sette seg inn i. I deres tilfelle bør dere nok vurdere å opprette en ektepakt, hvis dere ønsker mest mulig adskilt økonomi.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: