Mor har mottatt stort skattekrav fra Skatteetaten

Publisert: 21.03.2023

Min mor har solgt aksjer, hun har mottatt dette brevet fra Skatteetaten. Det er det eneste hun har hatt inntekter av + pensjon. Den 15.11.2022 ble det tatt utlegg for skatte- og avgiftskrav med kr 705 399. Utlegg ble tatt i: Innestående beløp på kontonummer i SPAREBANK 1 NORD-NORGE. Underretning om utleggsforretning Sperret beløp må ikke utbetales til saksøkte. Dette gjelder ikke for den delen av utleggsobjektets verdi som overstiger utleggskravet. Underretning om utleggsforretning.

Svar:

Her kan det høres ut som at salget av aksjene medførte en gevinst som skulle vært beskattet. Når skattekravet ikke er blitt betalt har Skatteetaten tatt utlegg. Jeg vil nok anbefale dere å ta kontakt med en advokat med særlig kunnskap innen skatterett, eller en regnskapsfører for å vurdere denne saken nærmere.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: