Nabo krever at inngangspartiet rives

Publisert: 28.02.2022

Vi har kjøpt et hus, hvor naboen må kjøre gjennom vår innkjørsel på vår tomt for å komme inn på sin tomt. Da naboen kjøpte eiendommen sin for omtrent 8 år siden, var bredden på innkjøringen cirka 3,5 m bred. Det var den også når vi kjøpte vårt hus i 2020. Nå har det kommet fram et tinglyst dokument fra 1983, som gir naboen rett til en bredde på 4 m. Han krever av vi river trappen/inngangspartiet vårt. Slik det er i dag er innkjørselen bred nok til lastebil. Hva gjør vi? Hvordan kan vi unngå dette kravet?

Svar:

Min vurdering er at kravet er grunnløst.

Det som dere må huske ved en slik sak er at hva som er tinglyst er kun et uttrykk for hva som kan være den rettslige situasjonen. Det vil si at man har en rettighet til å lage en innkjøring på 4 meter bredde, og dette er noe "utenomverdenen" må forholde seg som et utgangspunkt.

Det er imidlertid det reelle rettighetsforholdet, som er avgjørende på om naboen har et rettslig krav på å lage en slik bred innkjøring eller ikke. I denne saken har man tatt høyde for at bredden på veien skal være opp til 4 meter bred. Man har derimot bygd opp denne veien med en bredde på 3,5 meter og dette har begge parter, den påheftende eiendom, og rettighetseiendommen, tydeligvis forholdt seg til siden 1983. Jeg finner denne praksisen for hvordan rettigheten har blitt etterlevd, som avgjørende for hvilken rettighet deres nabo har i dag. Dette tilsier at deres nabo ikke har en slik rettighet som det tinglyste tilsier i dag.

Det er flere forhold ved denne saken, som jeg kunne supplert med ad rettighetsutvikling, lovens reguleringer ad servitutter, men jeg begrenser svaret til dette.

Dere burde for naboskapet sin del forsøke uansett å finne en minnelig løsning på saken.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: