Når har man rett på overtidsbetalt i turnusstilling?

Publisert: 28.02.2022
Emneord:

Jobber turnus i en 100% stilling. Når har man rett på overtidsbetaling? Dagvakt fra 07:30-1600, kveldsvakt 16:00-22:30 og nattvakt er fra 22:30 til 07:45. Jobber vær tredje helg. Hvor mange timer ila en uke har man lov til å jobbe i en slik jobb? Vaktene går ofte fra 3 nattevakter, der den siste nattevakten går av 07:45 og i noen tilfeller begynner en på igjen 07:30 dagen etter. Lovverket er litt vanskelig å forstå. Kan du hjelpe med dette?

Svar:

Selv om lovens definisjon av overtid er arbeid utover hhv. 9 timer per dag og 40 timers uke, har mange tariffavtaler bestemmelser om rett til overtidsbetaling for alle timer utover 7,5 timer per dag, men kun dersom det i henhold til virksomhetens arbeidstidsordning er avtalt 7,5 timers daglig arbeidstid. Dette fordi overtid er når det oppstår et uventet behov for arbeidskraft og arbeidsgiver benytter styringsretten til å pålegge ekstra arbeid utover det som er avtalt arbeidstid.

Mange virksomheter har inngått avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Da vil lange vakter med arbeid inntil 12,5 timer per 24 timer være avtalt arbeidstid, og ikke regnes som overtid. Gjennomsnittsberegning er en omfordeling av timer innenfor normalt årsverk. Gjennomsnittsberegning innebærer at arbeidstaker i perioder arbeider flere timer per dag eller uke enn lovens normalordning, mot tilsvarende kortere arbeidsdager eller avspasering i andre perioder.

Ordningen du beskriver innebærer at hhv. dag- og nattevaktene er lenger enn kveldsvaktene og er antakelig en arbeidstidsordning som benytter gjennomsnittsberegning. Selv om arbeidstaker har vakter som går utover 9 timer per 24 timer vil dette da ikke regnes som overtidstimer. Ordningen vil likevel innebære belastende arbeidstid, som kompenseres med lavere uketimetall. I stedet for et snitt på 37,5 timer per uke kan ordningen f.eks ha et snitt på 35,5 timer per uke. Det er også ofte avtalt ulempetillegg for nattarbeid mv.

Jeg håper dette er til hjelp.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: