Norges bilsportforbund kommer nå med en regelendring kun 3 uker før første NM Løp i Rallycross, har de lov til dette?

Publisert: 07.05.2024
Emneord:

Jeg har et spørsmål angående Norges bilsportforbund, de kommer nå med en regelendring kun 3 uker før første NM Løp i Rallycross. Dette gjelder for dekk, som er svært dyrt, og dette har store konsekvenser for deltagerne. Har de lov til dette, så kort tid i forveien å forandre en regel slik? Eller er det en frist for slikt?

Svar:

Idrettsrettslige spørsmål reguleres i utgangspunktet utelukkende av forbundenes egne regler. Norges bilsportforbund er et særforbund som ikke er underlagt Norges Idrettsforbund og styres dermed kun av bilsportforbundets eget regelverk; "Bilsportboka". Det foreligger ingen klare regler eller rutiner for regelendringer i bilsportboka og forbundet har i utgangspunktet det avgjørende ordet i enhver generell sak. Man er dessverre derfor henvist til å forsøke å gå i dialog og få frem motargumenter for å eventuelt få omgjort en slik avgjørelse som det du viser til her.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: