Omgjøring av timelønn til månedslønn

Publisert: 11.03.2024
Emneord:

Hvilken formel skal arbeidsgiver bruke når han skal regne om timelønn til månedslønn? Og kan han endre dette uten mitt samtykke?

Svar:

Dette reguleres av arbeidsavtalen, herunder hvor mange arbeidstimer som arbeidsforholdet innebærer. Endringer i arbeidsavtalen må alltid være avtalt mellom partene og kan ikke foretas ensidig av den ene parten.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: