Oppdragsbekreftelsen er bare signert av advokaten

Publisert: 30.03.2023

Når en advokat påtar seg ett oppdrag så skal han utarbeide en oppdragsbekreftelse. Skal ikke denne signeres av både klient og advokat? Sameiet jeg bor i fikk advokatbistand for ca ett år siden. Det ble ikke fremlagt noe som helst dokumentasjon på hva oppdraget gikk ut på eller hva salæret skulle være. Dette ble etterlyst for noen uker siden, der det kommer ett enkelt oppsett fra advokat om timerater og kortfattet hva oppdraget gikk ut på. Kun med advokaten sin signatur. Er det god nok praksis?

Svar:

Jeg antar at Sameie var innforstått med hva oppdraget gikk ut på, men det skal gis en oppdragsbekreftelse med angivelse av oppdraget samt hva som skal gjøres og til hvilken pris. I noen tilfeller der man har påklaget en advokat til disiplinærnemda så har det vært et tema at oppdraget ikke har vært tilstrekkelig avklart samt til hvilken pris som kan gi grunnlag for kritikk til advokaten, og som ender med en nedsettelse av salæret.

Slik oppdragsbekreftelse skal gis ved starten av oppdraget naturligvis. Noen advokater opptrer slik at man har begge parters signatur på en slik oppdragsbekreftelse, men det skal være tilstrekkelig at advokaten gir bekreftelsen med sin signatur og at denne faktisk er sendt kunden.

Om det er noe dere er misfornøyd med ad utførsel eller prising på oppdraget vil jeg foreslå at dere tar dette opp med advokaten, Om man ikke blir enige dere kan dere påklage advokaten til disiplinærnemnda.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: