Er økningen av husleie lovlig?

Publisert: 30.05.2024

Hus leid fra 2020. Betaler 14 000 mnd uten strøm, ingen leieøkninger. Fått SMS fra utleier nylig om at leie økes til 16 400 fom 1. august. En prosent økning på over 17 %(?), konsumprisindeks ligger vel bare på 3,6 %(?), er dette lov? Kan i tillegg nevne at siden vi flyttet inn der husvert bodde, betaler vi også strøm for sokkelleilighet leid av andre med strøm inkludert i leien sin. Intet om det står spesifisert i kontrakt. Enkel kontrakt, betaler man ikke kun for eget forbruk egentlig? Hva gjør vi?

Svar:

Du har leid en bolig siden 2020 med en månedlig leie på 14 000 kroner uten strøm. Nylig har utleieren informert deg om en økning i leien til 16 400 kroner fra 1. august, en økning på over 17 %, som virker høyere enn konsumprisindeksen på 3,6 %. Du lurer på om dette er lovlig, og du nevner også at du betaler for strøm for en annen leietaker som har strøm inkludert i sin leie, noe som ikke er spesifisert i kontrakten.

Leieøkning: Ifølge Husleieloven kan utleier vanligvis øke leien en gang per år, og økningen må være i tråd med endringen i konsumprisindeksen (KPI), altså slik at endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter sist leiefastsetting, jf. § 4-2. Dette sikrer at leien øker i takt med inflasjonen. Leieøkninger som er betydelig høyere enn KPI kan være ulovlige med mindre det er gjort gjennom forhandlinger og avtalt mellom partene.

Strømforbruk: Ifølge norsk lov er det vanlig at leietakere betaler for sitt eget strømforbruk. Dersom du betaler for strøm som også benyttes av en annen leietaker, kan dette være i strid med loven dersom det ikke er spesifisert i leiekontrakten.

Jeg anbefaler deg å ta kontakt med advokat for nærmere konkret vurdering av din sak.

Med vennlig hilsen, advokat Romina Ørvig

Del denne artikkelen: