Oppgjør etter salg av hus

Publisert: 20.10.2023

Har en liten tvist med tidligere samboer. Vi blir ikke enige om fordeling av oppgjør etter hussalg. Hun har gått inn med mer penger (arv) i boligen enn meg, men vi eier 50/50. I kontrakt står det at hun skal trekke ut sin del av arven, ikke noe annet. Jeg mener at hun skal trekke ut sin del av arven, deretter skal resterende deles på to. Hun mener at oppgjøret skal deles på to først, så skal jeg overføre arven. Hva er rett?

Svar:

Man trekker ifra arven først, holder det beløpet utenfor - og fordeler resterende med like stor del til hver.

Hvis for eksempel verdien er 1 mill, hvorav 200' er verdien av arven, vil det bli 800' fordelt på to = 400' til hver pluss 200' til henne. Ergo 600' til henne, 400' til deg.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: