Oppheve salg gjort av psykisk syk far

Publisert: 23.10.2023
Emneord:

Min far tok livet sitt for ca 2 måneder siden. Han var alvorlig psykisk syk og hadde mani den siste perioden. Han gjorde i den forbindelse mange absurde kjøp til mange hundre tusen kroner som ikke kan selges til nærheten av samme pris fordi han ble «lurt». Han solgte også unna en del ting ekstremt billig den siste tiden fordi kjøpene resulterte i dårlig økonomi. Vi ønsker å oppheve et par av de viktigste kjøpene og salgene han har gjort det siste året om det er mulig. Vi har dokumentasjon.

Svar:

Avtaleloven har en del bestemmelser om "ugyldige viljeserklæringer" som kan være anvendelig i deres situasjon. Rekkevidden av disse bestemmelsene vil imidlertid avhenge av omstendighetene rundt avtaleinngåelsen og hvorvidt avtalemotparten var i god tro eller ikke. Jeg vil derfor anbefale dere å søke juridisk bistand for å få mer konkret veiledning på hva som er anvendelig i deres sak.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: