Overføre løsøre fra den ene ektefellen til den andre

Publisert: 29.01.2024

Hvilke muligheter er det for at en ektefellene kan overføre løsøre til den andre for å hindre at løsøre blir tatt ved tvangsfullbyrdelse?

Svar:

Det er et komplisert og bredt spørsmål, som reiser ulik problematikk. Det kommer an på hva slags løsøre, - og hva slags situasjon det er snakk om. Vær klar over at en eventuell proforma avtale lett kan skape flere problemer enn den løser.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: