Overleveringssted ved feriesamvær

Publisert: 05.01.2022

Når far drar/skal på ferie med barnet, 2-3 timer unna fast bosted (mor) og fars bosted.

1. Kan han da kreve at barnet må bli hentet av mor på feriestedet? Er det ikke far som skal levere tilbake barnet fra feriested?

2. Far skal hente barnet og dra på ferie. Han krever å møte mor halvveis på veien, da far allerede har dratt før og må tilbake for å hente barnet etter avtalt ferie på forhånd. Skal ikke far hente barnet fra fast bosted/kommune?

Svar:

Transport til og fra samvær er i utgangspunktet noe som må avtales mellom foreldrene. Om man ikke har blitt enige om noe annet overleveringssted ved feriesamvær, følger de fleste den vanlige ordningen, som brukes ved samvær i hverdagen. Dersom avtalen er at en av overleveringene skjer ved fars bolig, så må han sørge for at barnet er der innen overleveringstidspunktet, eller overlevere direkte til mors bosted.

Far kan ikke kreve at du verken skal levere barnet eller hente barnet på et annet sted enn det som følger av samværsavtalen eller vanlig praksis for dere. Hvis han velger å reise bort med barnet, må han også sørge for at barnet kommer seg til og fra reisemålet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: