Regler for advokater og kontraktskriving

Publisert: 19.10.2023

Kan en advokat som hjelper klient A med en sak skrive kontrakt for klient B hvor kontrakten er avtale mellom klient A og B? Kan denne avtalen skrives på en måte som er til økonomisk skade for klient A? Advokaten har jo kastet klient A under bussen til fordel for klient B. Noen tanker rundt dette?

Svar:

Det er litt vanskelig å svare konkret på ditt spørsmål da jeg ikke har nok informasjon om de forskjellige klientforholdene (hvilke saker/hva slags kontrakt etc. det er snakk om). Men generelt handler dette om advokatetikk og spørsmålet om interessekonflikter mellom klienter. Dette er regulert i de advokatetiske retningslinjer punkt 3.4. hvor det bl.a. fremgår følgende:

- En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet.

-I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.

- En advokat kan bare ta oppdrag for en klient mot en av advokatens øvrige klienter dersom det må anses klart ubetenkelig som følge av oppdragenes forskjellige art eller type klient. Advokaten skal underrette oppdragsgiveren om forholdet.

- En advokat skal være varsom med å ta oppdrag mot en tidligere klient. Advokaten skal avstå fra å påta seg oppdrag mot en tidligere klient dersom advokatens kjennskap til den tidligere klients forhold vil kunne brukes til urettmessig fordel for den nye klient eller medføre skade for den tidligere klient.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: