Regler for flytting til utlandet

Publisert: 06.05.2022

Ang. å melde flytting fra Norge og 6 månedersregelen: Hvis jeg er ute av Norge i 5 måneder, men reiser tilbake og er der i noen dager/uker, og så reiser til utlandet igjen, starter 6-måneders perioden (hvor man kan være i utlandet uten å melde flytting) på nytt fra da jeg reiser ut igjen? Skal ikke flytte til utlandet ennå, men må være der for øyeblikket og vil ikke melde flytting hvis det kan unngås.

Svar:

I ditt tilfelle blir det avgjørende om hvor lang tid du samlet i ett og samme kalenderår er bosatt i utlandet. Men hvor du selv befinner deg, er ikke avgjørende. Det er spørsmål om hvor ditt FASTE bosted er. Ved vurderingen har det betydning hvor din familie oppholder seg og er bosatt, og hvor bolig som du eier eller har et leieforhold til, befinner seg.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: