Reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse

Publisert: 23.05.2024
Emneord:

Gjelder regler om reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse or ansatte som er sykmeldte eller i foreldrepermisjon? Jobber som leder i en stor organisasjon. Det har skjedd en virksomhetsoverdragelse mens jeg har vært sykmeldt i forbindelse med svangerskap. Alternativene var enten reservasjonsrett eller å bli med i overdragelsen med tap i lønn. Er det lov?

Svar:

Alle ansatte er beskyttet av reglene i arbeidsmiljøloven så lenge ansettelsesforholdet består. En som er sykemeldt eller i permisjon er like fullt ansatt og beskyttet av reglene om virksomhétsovertakelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: