Separasjon fra ektemann i omsorgsbolig

Publisert: 19.01.2024

Jeg skal ta ut separasjon fra min mann som har vært sterkt pleietrengende de siste syv årene, der jeg har hatt pleieansvaret. Han flytter nå ut i omsorgsbolig. Vi har to barn på ti og åtte år som jeg blir eneforsørger for. Vi har en bolig med boliglån gjennom husbanken som kun er litt betalt på ( kjøpt for ca 3 år siden) og ca 2 mill i lån. Har dere noen råd til meg? Bør jeg ta advokat?

Svar:

I forbindelse med separasjonen, skal det foretas et økonomisk oppgjør. Utgangspunktet for oppgjøret vil være at dere følger reglene for skifte i ekteskapsloven, men det er full avtalefrihet slik at dere står fritt til å foreta oppgjøret slik dere selv ønsker, forutsatt at dere begge er enige om dette.

Hvordan det nærmere oppgjøret blir, avhenger av mange faktorer: For eksempel om dere har opprettet ektepakt, om noen av dere har hatt med dere netto verdier inn i ekteskapet, om noen av dere har mottatt arv eller gaver fra andre enn den andre ektefellen i løpet av ekteskapet, om dere kan ha mottatt gaver med særeieklausuler osv.

Når det gjelder den økonomiske forsørgelsen av barna, bør du undersøke om du kan ha krav på barnebidrag fra (den tidligere) ektefellen din.

Det oppstår mange juridiske spørsmål i forbindelse med en separasjon. Det kan være hensiktsmessig å rådføre seg med en advokat i den forbindelse.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: