Stemor nekter kontakt med far med Alzheimer

Publisert: 17.06.2022

Jeg er særkullsbarn. Min far ble gift på nytt når jeg var liten. Far har fått Alzheimer og er syk. Konen nekter meg å besøke han i deres felles leilighet. Er en lang og vond historie fra barndom som gjør at vi har hatt lite kontakt med stemor. Nå holder stemor meg unna min far. Hun skriver sms fra pappa sin telefon som om det er han. Skriver negative ting som at vi ikke skal ha kontakt osv. Han mister språket grunnet sin sykdom. Kan konen nekte oss å ha samvær i hans leilighet? Hva gjør jeg?

Svar:

Det er alltid leit når familiekonflikt og vond historikk gjør det vanskelig å samarbeide innad i en familie. Det er ingen lovfestede rettigheter som tilsier at du kan kreve å ha samvær med din far i hans bolig.

Kanskje du kan kontakte konfliktrådet og se om de kan være villige til å mekle mellom deg og din fars kone? Eller kanskje det er andre familiemedlemmer eller i nettverket rundt din far som kan bistå med å få til kontaktpunkter?

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: