Tapte sak pga advokatfeil

Publisert: 13.03.2024

Jeg brukt en advokat i Tingretten som begår en stor feil som gjør at vi taper saken og får saksomkostningene. Han skriver et feil faktum i sitt prossesskriv som dommeren kopierer i sin dom. Hvis en feil kan påvises - er det da advokatens forsikring som skal dekke dette? Er det noen å henvende seg til i slike saker? Og hvordan bør jeg takle dette ?

Svar:

For det første så det må man ta stilling til om dommen skal ankes for det tilfelle dommen ikke er rettskraftig.

Om det kan påvises et økonomisk tap her så kan man fremme et krav via forsikringsselskapet til advokaten. Man har imidlertid et tapsbegrensningsplikt som forsikringsselskapet nok vil påpeke. Om man kan vise til konkrete feil fra advokaten sin side som har ført til tap i tingretten, kan man rettet opp dette ved en anke til lagmannsretten om slik anke tillates. For det tilfelle at man kunne ha tapt saken uansett så har ikke advokatens feil medført noe tap for deres del.

Ad feil i faktum i prosesskriftet så er det iallfall vår praksis at samtlige skriv gjennomgås av parten før dette sendes ut. Om du har fått gjort dette så kan du ikke påberope feil her i ettertid. For det tilfelle at du ikke fikk gjennomgå dette så burde du varslet om slike feil så snart du hadde blitt kjent med disse.

Det er noe vanskelig å bedømme dette fra ditt spørsmål, men jeg vil råde deg til å oppsøke advokatbistand for videre assistanse ad dette.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: