Taushetsplikt for lærere

Publisert: 21.12.2022
Emneord:

Jeg jobber som lærer, og for noen år siden hadde vi en elev ved skolen som viste unormal atferd, særlig overfor meg. Dette skjedde utenom skoletid, der vedkommende nærmest stalket meg og familien. I høst begynte vedkommende å jobbe på barnehageavdelingen til barnet mitt. Vi hadde en uro rundt dette, og tok opp vår uro med styrer. Har jeg da brutt min taushetsplikt som lærer?

Svar:

Nei, dette er ikke et forhold som ligger innenfor ditt stillingsansvar, slik du beskriver det.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: