Taushetsplikt for lærere

Publisert: 16.12.2020

En elev på en folkehøyskole fortalte linjelæreren sin i fortrolighet at han hadde røyket hasj på en skoletur. Dette er grunn for utvisning ifølge reglementet på skolen. Hadde linjelæreren taushetsplikt mtp. å fortelle det til andre i disiplinærrådet?

Svar:

Taushetsplikten reguleres av Forvaltningslovens § 13. Så lenge opplysningene holdes "innenfor organet", dvs. skolens besluttende organer, er det ikke opplagt at dette er brudd på taushetsplikten. Reglene er skjønnsmessige, så det må en konkrete vurdering til for å fastslå om det er brudd på taushetsplikten i dette tilfellet.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: