Tilsetting av ny sentralbanksjef

Publisert: 14.01.2022
Emneord:

Eg har jobba i bank. Då fungerte hablitetsreglane slik at når sjefen var inhabil, så måtte saka bli handsama på eit høgare nivå. Underordna kunne då i tråd med lova ikkje vere sakshandsamarar. No er det slik at statsministeren har meldt seg inhabil i tilsettinga av sentralbanksjefen. Kan då hans underordna (ministrane) handsame saka - må ikkje den saka opp eit nivå - til Stortinget? Håper å kunne få ein kommentar til dette.

Svar:

Dette er nok ikke sammenlignbart. Det som har med forholdet mellom regjering og Storting å gjøre, hører under forfatningsretten. Samtidig så gjelder forvaltningsretten for det som regjeringen eller statsapparatet utfører for øvrig. Det er altså egne saksbehandlingsregler for statsapparatet i forholdet til interne regler i en privat virksomhet, f.eks. en bank. Det kan svares presist på ditt spørsmål med en utførlig redegjørelse, men det er lite formålstjenlig, da Regjeringen eller Kongen i Statsråd er suverene innenfor sitt myndighetsområde.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: