Trenger hjelp til personlig konkurs

Publisert: 15.05.2023

Jeg og min kone trenger hjelp med personlig konkurs. Trenger noen som hjelpe oss med å sende søknad om konkurs. Vi lurer også på om det blir gratis advokathjelp ved denne saken og hvis ikke så hva vil det ca koste oss hvis vi må betale selv?

Svar:

Denne typen saker gis det normalt ikke fri rettshjelp til fordi man i utgangspunktet skal benytte andre offentlige rådgivningstjenester som f.eks. gjeldsrådgiver i kommunen (NAV), ellers har også tingretten en viss veiledningsplikt om dere tar kontakt med dem. Hvis dere må betale selv vil prisen avhenge av hva dere avtaler med aktuell advokat da timeprisen på advokatbistand varierer mye.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: