Tvungen avtale om sluttoppgjør

Publisert: 08.04.2024
Emneord:

Jeg i ferd med å inngå en avtale om utbetaling av 250 000 fra arbeidsgiver i forbindelse med en konkurssak mot arbeidsgiveren. Problemet er at jeg føler meg tvunget til å ta i mot et svært urimelig sluttoppgjør jeg er helt uenig i. Kan en avtale om dette eventuelt settes til side senere?

Svar:

Hvis du inngår en avtale om sluttoppgjør, er det klare utgangspunktet at denne avtalen er bindende.

Hvis avtalen skal kunne settes til side sendere, må det ha vært utøvd en tvang som er såkalt rettsstridig. Dette vil kunne være tilfellet hvis arbeidsgiver har gjort noe ulovlig i forbindelse med det du beskriver som at du er tvunget. Men det skal svært mye til for å komme noen vei med dette i ettertid, og du må i tilfellet være forberedt på å kunne bevise at arbeidsgiveren har brukt rettsstridig tvang.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: